Loading...
Diploma Turístic de Catalunya

Ecologia ::

Nostra Aportació

Nostra Aportació
Pagina nueva 14

Càmping Laguna està situat dins d'un Parc Natural. Volem integrar-lo tot el que puguem dins d'aquest entorn i convertir-nos es un establiment respectuós amb el medi ambient. Necessitem de la seva ajuda per aconseguir-ho. Algunes de les nostres actuacions són:

Donem preferència a la vegetació pròpia de la zona. És , per exemple, el cas del tamariu (Tamarix anglica), un arbust perfectament adaptat a sòls salins i que necessita una mínima aportació d'aigua.

Els nous blocs sanitaris es construeixen amb energia solar per a el escalfament d'aigua sanitària, fet que ens permet substituir en part el consum de gasoil per l'ús d'una energia neta. Aixetes i dutxes incorporen sistemes d'estalvi d'aigua, un dels béns més escassos dels països mediterranis.

La recollida diària d'escombraries es fa seguint criteris de separació entre la matèria orgànica i els residus reciclables. També hi ha contenidors especials per al reciclatge de paper, de vidre, d'envasos plàstics i de piles.

Apartado de Correos núm. 55 - 17486 Castelló d'Empúries (Costa Brava) - Girona - Spain -
Tel 972 45 05 53 - Fax 972 45 07 99 info@campinglaguna.com